ESTUDI MARTA ALMIRALL

Escola tancada temporalment curs 2006-07 per canvi de local

Escola fundada al 1981 sota la direcció de Marta Almirall amb un objectiu clar: aportar als alumnes els coneixements de les diferents disciplines de la dansa per a que, es dediquen a ella professionalment o be, senzillament, gaudeixin d’aquests meravellós art.

Seu de la Companyia Roseland Musical, l’escola fa que els alumnes participin i visquin la vida professional i l’escenari d’una manera molt pròxima.

PROGRAMA ADULTS
Pels matins, la companyia Roseland obra les seves classes a professionals i a ballarins de nivell avançat.
Per les tardes, existeix un programa pels qui vulguin iniciar-se o be practicar la dansa amb classes de nivells principiants, intermedis o avançats.

     

 

CURSOS PER A NENS I JOVES
NIVELL 0: Nens que durant el curs compleixin 4 o 5 anys
Contingut: una classe bàsica d’exercicis de coordinació i ritme. Es el primer contacte amb el seu cos. Els exercicis estan pensats a mode de joc per a desenvolupar els seus sentits en harmonia.

NIVELL I: Nens entre 5 i 6 anys.
Contingut: Exercicis de coordinació, barra i terra. Sobretot treball rítmic i creatiu a través de la música i del moviment.

NIVELL II: Nens entre 7 i 9 anys
Contingut: Entren en una estructura de classe de dansa acadèmica a on s’insisteix en la seva col·locació, consciència corporal i coordinació del moviment. Es realitzen els exercicis de barra (sigui en barra o terra), en el centre, diagonals i introduïm el gir acabant amb un exercici coreogràfic.

NIVEL III: Nens entre 9 i 11 anys
Contingut: Mantenim l’estructura del nivell III però fent especial atenció en la col·locació i els exercicis bàsics de la dansa, com es el plié, la conscienciació del treball dels peus i del seu tors, per així obtenir bons resultats a nivell de moviment. El gir i l’elevació han d’estar assumits en aquest nivell.

CONTEMPORANI BASIC: Joves entre 12 i 14 anys
Contingut: Aquesta classe té una estructura idèntica a una classe d’adults. Está oberta per a alumnes que prèviament hagin pres classes de qualsevol tècnica de dansa. Es treballa tant a terra com en el centre.

CONTEMPORANI INTERMIG: Joves a partir de 14 anys.
Contingut: En aquesta classe es realitza un dur treball tècnic centrant-nos en la tècnica contemporània per el que fa al calentament. Una classe per a alumnes joves a on la tècnica pren un paper important. A nivell coreogràfic es seguirà una línia actual de moviment.

HIP HOP: Joves de 12 a 14 anys.
Contingut: Un estil basat purament en el ritme, la repetició i la perfecció dels moviments. Té més importància la coreografia que la tècnica, fent servir l’estil propi de la música, com el seu nom indica. Es una nova tècnica molt actual que ve dels EEUU.

HIP HOP NENS: Nens de 8 a 11 anys.
Contingut: Adaptat per als mes petits, és un estil basat purament en el ritme, la repetició i la perfecció dels moviments. Te mes importància la coreografia que la tècnica, fent servir l’estil propi de la música, com el seu nom indica. Es una nova tècnica molt actual que ve dels EEUU.


JAZZ: Joves de 12 a 14 anys.
Contingut: Es desenvolupa la tècnica de jazz clàssic, donant gran importància al treball tècnic a la barra i en el centre. Es treballa el aïllament de totes les parts del cos tant amb la tècnica com amb la coreografia.

CLÀSSIC: Classe complementaria que recomanen a partir dels 12 anys per a reforçar el nivell tècnic dels alumnes.

     

 

DISCIPLINES I PROFESSORAT

Direcció: Marta Almirall

INICIACIÓ A LA DANSA (nens)
Barbarana Pons – Anna Marín – Sara Sanguino - Clara Dini

CONTEMPORANI BÁSIC
Ana Marín

HIP HOP
Lys Moya - Horacio Marín - Clara Dini

MODERN JAZZ
Anna Marín

JAZZ INT.
Bernard O’Reilly

CONTEMPORANI INTER.
Hervé Costa

CLÁSSIC
Sara Sanguino

JAZZ ADULTS – STRECH
Nuria Tejedor