PINOCCHIO
PLANOL DE LLUMS
Escenari:
8 X10 m + 5, 5 m de pinta
1,50 m d’espai lliure de caixes laterals
Alçada: 4,5 m mínim
So:
1 taula de mescles
P.A. amb potència suficient per a la sala
2 monitors repartits en dos punts de l’escenari
Etapes de potència i cablejat necessari
Il·luminació:
20 PC de 1 Kw.
12 retalls 50 º.
11 retalls 30 º.
33 canals de dimmer de 2 Kw. (de l’1 al 33).
Taula de llums programable.
Estructures per a muntar tres carrers per costat a l’escenari
Necessitats tècniques:
Projector de 10.000 lúmens mínim amb l’òptica apropiat segons la distància de
projecció.
Terra de linòleum negre.
Una barra lliure per penjar el Tul entre el telo de boca i la primera electrificada.
Càmera negra, cametes a la italiana i bambolines.
Espai escènic totalment a les fosques amb una guàrdia a cada espatlla.
2 tècnics de llums i 1 maquinista
Muntatge:
6 hores
Responsable tècnic de llums i so:
Gonzalo Colosia: 650559184 – gonzalo_colosia@hotmail.com
Responsable de vídeo:
Jordi Pont: 626082178 – jordi@lectrovision.com

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *