PINOCCHIO
PLANOL DE LLUMS
Escenari:
9m X10m (9mx4,5m de espai escènic, el altres 5,5m de profunditat son per el projector) + 5, 5 m de pinta
1,50 m d’espai lliure de caixes laterals
Alçada: 4,5 m mínim
So:
1 taula de mescles
P.A. amb potència suficient per a la sala
2 monitors repartits en dos punts de l’escenari
Etapes de potència i cablejat necessari
Il·luminació:
21 PC de 1 Kw.
20 retalls 50º.
4 Par 64 Nº1 (very narrow)
2 Par 64 Nº2 (narrow)
48 canals de dimmer de 2 Kw.
Taula de llums programable.
Estructures per a muntar tres carrers per costat a l’escenari
Necessitats tècniques:
Projector de 15.000 lúmens mínim amb l’òptica apropiat segons la distància de
projecció.
Terra de fusta pintat de negre. De no estar en bones condicions col.locar linòleum negre.
Una barra lliure per penjar el Tul entre el telo de boca i la primera electrificada.
Càmera negra, cametes a la italiana i bambolines.
Espai escènic totalment a les fosques amb una guàrdia a cada espatlla.
2 tècnics de llums i 1 maquinista
Muntatge:
6 hores
Responsable tècnic de llums i so:
Gonzalo Colosia: 650559184 – gonzalo_colosia@hotmail.com
Responsable de vídeo:
Marcel Bagó : 673465635 – marcelbago@gmail.com